"V roce 2006 vzniklo kvůli dopravním nehodám celkem 175 požárů, při nichž 26 osob zemřelo a 101 osob utrpělo zranění. O rok dříve – v roce 2005 – evidují statistiky celkem 215 požárů v souvislosti s dopravní nehodou, při nichž bylo 46 osob usmrceno a 138 utrpělo zranění. (Je však třeba upozornit, že ani zdaleka ne všechna tato úmrtí a zranění lze přičíst na vrub samotného požáru – často lze jen obtížně rozlišit, zda např. osoba zemřela kvůli nárazu nebo ji usmrtil až následný požár.)

K požárům automobilů však nedochází jen kvůli dopravním nehodám – ty tvoří jen zhruba 8 % případů z celkového počtu požárů v dopravě. Absolutně nejčastější příčinou vzniku požárů automobilů je technická závada – buďto na elektroinstalaci, nebo jde o netěsnost palivové soustavy. Bohužel v 10 – 12 % případů jsou vozidla zapálena úmyslně, svůj podíl má i nedbalost provozovatelů vozidel – ať již při vlastní jízdě, údržbě či opravách. Časté jsou případy požárů aut způsobené svářením, letováním, kouřením, v létě je zase riskantní ponechat plynový zapalovač za sklem auta, které je vystaveno prudkému slunci apod.

Přestože v České republice nepatří hasicí přístroje mezi povinnou výbavu běžných osobních automobilů (tato povinnost je např. u autobusů, vozidel taxislužby, sanitních vozidel apod.), je vždy lepší hasicí přístroj v osobním autě mít."

(Zdroj: požáry.cz)