Dne 17.4.2019 v areálu ,,Autobusy Hranečník“ Dopravního podniku Ostrava, a.s. byla provedena prezentace DECENTRALIZOVANÉHO PROTIPOŽÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ – DPZ NOVEC PROFESIONAL a následná zkouška hasicích schopností modelu: DPZ PA2 AUTOMOTIVE.

Samotnému testu předcházela pečlivá příprava a stanovení podmínek pro provedení testu.

Pro co nejvěrohodnější provozní podmínky byl při požáru ponechán u autobusu model KAROSA B952 IRISBUS běžet motor a ventilátor chlazení motorové části.

Celý test probíhal pod dozorem pracovníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Za perfektní organizaci a úspěšnost celé akce patří vedení a pracovníkům Dopravního podniku Ostrava, a.s. a HZS Moravskoslezského kraje VELKÝ DÍK !