Společnost MTube s.r.o. je vlastníkem, vývojářem a výrobcem chráněné technologie DECENTRALIZOVANÉHO PROTIPOŽÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ – DPZ. Naším cílem je poskytnout profesionální hasicí zařízení třetího tisíciletí s parametry pro industrii, automotiv, elektromobilitu, elektrická zařízení, uzavřené prostory do 4m³ a s minimálním dopadem na životní prostředí. Před uvedením na trh jsme provedli množství zátěžových testů a vše nechali ověřit u státního zkušebního ústavu. Nabízíme nejen efektivní hasicí zařízení, ale i odpovědný přístup s příslibem nepřetržitého vývoje.