DPZ

Co je DECENTRALIZOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ - DPZ
Je patentovaná technologie hasicího zařízení zaplavovacího typu pro potlačení počátečních požárů s použitím ekologicky čistého hasiva.
Kvalitou a zpracováním je určeno zejména pro industriální oblast, automotiv a elektromotiv kdy svou koncepcí může nahradit složité hasicí systémy.

PRINCIP HAŠENÍ

Při působení vyšší teploty nebo při kontaktu s plamenem se v nejvíce namáhaném místě naruší celistvost profilu zařízení a dojde k rázovitému uvolnění hasiva s vypočítanou koncentrací pro daný uzavřený prostor. Zařízení lze také vybavit retardérem pro možnost postupného uvolňování hasiva a tím prodloužit zaplavování postiženého prostoru hasivem.

INSTALACE DPZ PRO INDUSTRII

Instalace provádí pouze zaměstnanci firmy nebo proškolení pracovníci našich smluvních partnerů. 

EKOLOGICKÉ HASIVO FK-5-1-12

Je velmi účinný hasicí prostředek umožňující úplné zaplavení prostoru při aplikaci. Principem hašení je odstranění tepelné energie a přerušení spalovacího procesu.
Hasivo nepoškozuje zařízení, majetek, zdraví lidí a zvířat.
Použité ekologické hasivo nepoškozuje ozonovou vrstvu a v atmosféře se rozloží do pěti dnů.
Pro srovnání, konkurenční hasivo FM-200 se rozkládá v atmosféře po dobu přibližně 34 let.

MODELOVÉ ŘADY DPZ PRO INDUSTRII

CMS5
PA3 AUTOMOTIVE+ Iot
PA2 ELECTRO
PA2 BATTERY

Základní konstrukční řešení je podle náročnosti prostředí, ve kterém je zařízení instalováno.