MTube s.r.o.

Jsme společnost, která je vlastníkem, vývojářem a výrobcem chráněné technologie DECENTRALIZOVANÉHO PROTIPOŽÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ – DPZ.

Naším cílem je poskytnout profesionální hasicí zařízení třetího tisíciletí s parametry pro industrii, automotiv, elektromobilitu, elektrická zařízení, uzavřené prostory do 4m³ a s minimálním dopadem na životní prostředí.


Před uvedením na trh jsme provedli množství zátěžových testů a vše nechali ověřit u státního zkušebního ústavu.

Nabízíme nejen efektivní hasicí zařízení, ale i odpovědný přístup s příslibem nepřetržitého vývoje.

Co je DECENTRALIZOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

DECENTRALIZOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ – DPZ je patentovaná technologie hasicího zařízení zaplavovacího typu pro potlačení počátečních požárů s použitím ekologicky čistého hasiva.


Kvalitou a zpracováním je určeno zejména pro industriální oblast, automotiv a elektromotiv kdy svou koncepcí může nahradit složité hasicí systémy.

  • Hasicí technologie třetího tisíciletí
  • Profesionální zařízení nahrazující složité hasicí systémy

Naši partneři

mtube-logo-original
cervinka-logo-original
libros-logo-original

Ukázky systémů