PA2 ELECTRO

Navrženo speciálně pro použití v rozvodných a telekomunikačních skříních, serverech, nabíjecích stanicích, záložních zdrojích a všude tam, kde provozní teploty běžně nepřesahují 80 °C. Spouštěcím prvkem je detektor kouře nebo tepla (pasivní systém).

PRINCIP HAŠENÍ

Při působení vyšší teploty nebo při kontaktu s plamenem se v nejvíce namáhaném místě naruší celistvost profilu zařízení a dojde k rázovitému uvolnění hasiva s vypočítanou koncentrací pro daný uzavřený prostor. Zařízení lze také vybavit retardérem pro možnost postupného uvolňování hasiva a tím prodloužit zaplavování postiženého prostoru hasivem.

VÝHODY

  • Automatické hašení
  • Bezúdržbové
  • Bez nutnosti revizí
  • Nepoškozuje technologie a zdraví
  • Ekologicky čisté hasivo FK-5-1-12

EKOLOGICKÉ HASIVO FK-5-1-12

Je velmi účinný hasicí prostředek umožňující úplné zaplavení prostoru při aplikaci. Principem hašení je odstranění tepelné energie a přerušení spalovacího procesu.

Hasivo nepoškozuje zařízení, majetek, zdraví lidí a zvířat.

Použité ekologické hasivo nepoškozuje ozonovou vrstvu a v atmosféře se rozloží do pěti dnů.

Pro srovnání, konkurenční hasivo FM-200 se rozkládá v atmosféře po dobu přibližně 34 let.