LIT-EX

Navrženo speciálně pro použití v bateriových modulech a elektromobilitě, kde provozní teploty běžně nepřesahují 60 °C. Tento systém se vždy připravuje na míru.

PRINCIP HAŠENÍ

Při působení vyšší teploty nebo při kontaktu s plamenem se v nejvíce namáhaném místě naruší celistvost profilu zařízení a dojde k rázovitému uvolnění hasiva s vypočítanou koncentrací pro daný uzavřený prostor. Zařízení lze také vybavit retardérem pro možnost postupného uvolňování hasiva a tím prodloužit zaplavování postiženého prostoru hasivem.

VÝHODY

  • Automatické hašení
  • Bezúdržbové
  • Nepoškozuje technologie a zdraví
  • Ekologicky čisté hasivo FK-5-1-12

EKOLOGICKÉ HASIVO FK-5-1-12

Je velmi účinný hasicí prostředek umožňující úplné zaplavení prostoru při aplikaci. Principem hašení je odstranění tepelné energie a přerušení spalovacího procesu.

Hasivo nepoškozuje zařízení, majetek, zdraví lidí a zvířat.

Použité ekologické hasivo nepoškozuje ozonovou vrstvu a v atmosféře se rozloží do pěti dnů.

Pro srovnání, konkurenční hasivo FM-200 se rozkládá v atmosféře po dobu přibližně 34 let.