LIT-EX

Tento systém je speciálně pro použití v bateriových modulech a elektromobilitě, kde provozní teploty běžně nepřesahují 60 °C. Lze jej tedy možno využít například v elektro autech či fotovoltaických bateriových uložištích. Tento systém se vždy koncipuje na míru.

PRINCIP HAŠENÍ

Při působení vyšší teploty nebo plamene se aktivují čidla (kouřová/tepelná/optická), která aktivují hasicí proces skrze trisky. Systém se při první instalaci aktivuje a je nepřetržitě připraven k hašení.

VÝHODY

  • Automatické hašení
  • Bezúdržbové
  • Nepoškozuje technologie a zdraví
  • Ekologicky čisté hasivo FK-5-1-12

EKOLOGICKÉ HASIVO FK-5-1-12

Je velmi účinný hasicí prostředek umožňující úplné zaplavení prostoru při aplikaci. Principem hašení je odstranění tepelné energie a přerušení spalovacího procesu.

Hasivo nepoškozuje zařízení, majetek, zdraví lidí a zvířat.

Použité ekologické hasivo nepoškozuje ozonovou vrstvu a v atmosféře se rozloží do pěti dnů.

Pro srovnání, konkurenční hasivo FM-200 se rozkládá v atmosféře po dobu přibližně 34 let.