PA3 AUTOMOTIVE

Tato nová verze hasicího systému přináší výrazné vylepšení s plašičem hlodavců, který pomáhá ochránit váš automobil před nežádoucími návštěvníky. Navíc bylo do systému přidáno praktické servisní světlo, které zvyšuje viditelnost a usnadňuje provádění údržby v motorové části. Systém je určen pro automobilový průmysl se spalovacími motory s provozní teplotou do 60°C

PRINCIP HAŠENÍ

Při působení vyšší teploty nebo při kontaktu s plamenem se v nejvíce namáhaném místě naruší celistvost profilu zařízení a dojde k rázovitému uvolnění hasiva s vypočítanou koncentrací pro daný uzavřený prostor.

VÝHODY

  • Automaticky hasí
  • Plaší hlodavce
  • Osvětluje motorovou část
  • Bezúdržbový systém
  • Bez nutnosti revizí
  • Nepoškozuje technologie a zdraví
  • Ekologicky čisté hasivo FK-5-1-12

EKOLOGICKÉ HASIVO FK-5-1-12

Je velmi účinný hasicí prostředek umožňující úplné zaplavení prostoru při aplikaci. Principem hašení je odstranění tepelné energie a přerušení spalovacího procesu.

Hasivo nepoškozuje zařízení, majetek, zdraví lidí a zvířat.

Použité ekologické hasivo nepoškozuje ozonovou vrstvu a v atmosféře se rozloží do pěti dnů.

Pro srovnání, konkurenční hasivo FM-200 se rozkládá v atmosféře po dobu přibližně 34 let.

Příklady instalací

Jednoduchá instalace